Добре дошли на страницата на Национална служба за растителна защита

Национална служба за растителна защита /НСРЗ/ е специализиран орган към Министерство на земеделието и храните, отговорен за изпълнението на контролните и разпоредителни функции съгласно Закона за защита на растенията. Структурата и дейностите на НСРЗ са определени от Устройствен правилник, утвърден от министъра на земеделието и храните. Дейността на НСРЗ се контролира от Инспектората към Министерството на земеделието и храните... прочетете повече

На 16 януари 1896 г. с Указ на княз Фердинанд е приет „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума на лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя". С този акт официално е поставено началото на регламентираната борба с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас. 113 години по-късно 16 януари се чества официално като професионален празник на растителнозащитниците в България. 

Развитие на сътрудничеството с Република Турция и Република Гърция

През 2010 г. продължи ползотворното двустранно сътрудничество със Службите на Република Турция. На 29 ноември 2010 г. представители на Турското министерство на земеделието и селските въпроси официално посети ГКПП Капитан Андреево, където се запознаха отблизо с осъществяването на контролните дейности на стоки от растителен произход.

На 2-3 декември 2010 г. се състоя и първата от поредицата планирани тристранни срещи между компетентните органи на България, Турция и Гърция... повече

 

УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ДВАТА СЕМИНАРА: СЕМИНАР НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА ТОППС

Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ) и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) успешно продължават работата по съвместния проект за обучение на операторите да предотвратяват замърсявания на води с продукти за растителна защита от точкови източници - "TOPPS България" (TOPPS: Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources), финансиран от европейската асoциация за растителна защита ECPA

Бяха преработени и адаптирани за българските условия европейските материали, предоставени от партньорите по проекта от европейска страна – Европейската асоциация за растителна защита ECPA. След разработката им от специалистите на НСРЗ, материалите бяха представени за обсъждане и съгласуване на семинара на заинтересованите лица, проведен от АРИБ и НСРЗ на 14 септември в хотел „Дедеман - Принцес” в София.

прочетете повече...