Извършва фитосанитарна лабораторна експертиза на посевен, посадъчен материал, растителни материали, почви и други хранителни среди и окончателна диагностика и идентификация на вредители.