• НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!

    СЪОБЩЕТЕ ЗА ФАЛШИВИ И НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0800 18 112 повече


  • УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ДВАТА СЕМИНАРА: СЕМИНАР НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА ТОППС

    повече