Основна цел на отдела е изпълнението на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС в областта на растителната защита и координация на дейността по изпълнение на поетите задължения от НСРЗ, представляваща страната в международни конвенции и организации.