TOPPS - 14.09.2010, София

ПРОЕКТ BG/07/IB/AG/04/UE/TWL

114 години растителна защита в България

Среща на лозари и овощари в Поморие


Празник на картофите - Чепеларе

16.01.2009 Празник на Растителната защита в РСРЗ Пловдив

26.02.2009 Среща със земеделски производители РСРЗ Пловдив

РСРЗ Благоевград


РСРЗ Пловдив

Мониторинг по горски видове '2008

15.11 - Дебат за бъдещето на европейската политика в областта на земеделското производство (Пловдив)

27-29.10 семинар-обучение (РСРЗ Пловдив)