НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!

СЪОБЩЕТЕ ЗА ФАЛШИВИ И НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ
0800 18 112

ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯТА СИ В БОРБАТА СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ И НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ЗАЩОТО:

  • те създават реална опасност за земеделските култури и реколтата
  • застрашават здравето на земеделските производители и на потребителите
  • замърсяват околната среда
  • има риск за нереализация на продукцията към производителите на храни и фуражи, да не получат субсидии, застрашаване на доходите и репутацията им
  • влияят отрицателно върху растителнозащитната индустрия, чрез намаляване на продажбите, посегателства върху патентите и търговските марки, нарушаване на Закона за защита на данните, накърняване имиджа на продуктите и индустрията.

 

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ КАКВО И ОТ КОГО КУПУВАТЕ !

Закупуването на продукти за растителна защита трябва да става само от търговски фирми, получили Разрешение/Лиценз от Национална служба за растителна защита за търговия с продукти за растителна защита.

 

·  назад