Инспекторите от РСРЗ – Хасково и отдел Кърджали Ви напомнят за най-важните грижи по съхранение на зърното и тютюна в складовите помещения

23/12/2008

1. Съхранение на зърно.

Зърното трябва да се съхранява на добре оборудвани чисти площадки защитени с навес. При откриване на течове на покривните конструкции да се отстраняват незабавно. Да се следи редовно за състоянието на зърното на зърноплощадките, както и за оптимална влажност, която трябва да е около 14 %. По-високата влажност и температура са предпоставка за появата на болести и вредители по зърното.

При откриване на складови неприятели, като Житна гъгрица - Sitophilus granarius L. (Calandra granaria L.), Оризова гъгрица - Sitophilus (Calandra) oryzae L.,  Суринамски брашнояд - Oryzaephilus surinamensis и други, да се извърши фумигация на зърното с:

Делиция газтоксин ( а.в. алуминиев фосфид)

  • таблетки - в доза 8 таблетки на тон;
  • пелети     - в доза 40 пелети на тон.

Внимание! Продуктът е първа категория и с него могат да работят само професионалисти при спазване на мерките за безопасност.

2. Съхранение на тютюн.

Съхраняването на балите с изсушения тютюн е важно мероприятие, което често се подценява от производителите. То трябва да става в специални чисти помещения, в които да не се съхраняват други растителни продукти. Складовете трябва да са сухи, затворени и добре аерирани. Добре е балите да се обръщат периодично за по-равномерно овлажняване. Да се преглеждат за наличие на Тютюнев молец - Ephestia elutella Hubn, Тютюнев бръмбар - Lasioderma serricorne, или за развитие на плесенови гъби, които могат да нанесат големи повреди по сухите листа. Задължително помещенията да се отварят в студените дни, тъй като ниските температури подтискат развитието на тези складови вредители. Не се препоръчва извършване на фумигация в домашните складове, тъй като фумигантите са силно токсични продукти и могат да се прилагат само от добре обучени професионалисти.

При установяване на висока плътност от складови неприятели да се потърси помощта на специалистите от регионалната служба за растителна защита.

Особено важно мероприятие е, след предаване на тютюна, помещенията където се съхранява да бъдат добре почистени от растителни остатъци, тъй като те са източник на зараза за следващата година.