Нов метод за анализ на остатъци от пестициди, въведен в работата на ЦЛХИК

22/12/2008

В ЦЛХИК е въведен новият многокомпонентен  метод за определяне на остатъци от пестициди в растителни продукти с ниско съдържание на мазнини  „QUECHERS", след проведено обучение по съвместен българо-холандски проект през 2007/2008 г.

Резюме на метода:

1. Екстракция

Към 10 г  осреднена и хомогенизирана   проба се прибавя  10 ml  ацетонитрил  и 100 µl  вътрешен стандарт. Добавя се магнезиев сулфат и натриев цитрат. Разклаща се интензивно  и се оставя да престои  10 min. Центрофугира се с цел разделяне на фазите.

2. Пречистване чрез твърдофазна екстракция

Аликвотна част от органичната фаза се прехвърля в  друга епруветка и се добавя  силикагел, наситен с първични и вторични амини  и   магнезиев сулфат.  Разклаща се енергично 30 sec и се центрофугира.

3. Анализ за остатъци от пестициди

Така полученият екстракт директно може да се анализира за остатъци от пестициди с газова и течна хроматография.

4. Приложение

Плодове и зеленчуци с високо  съдържание на вода (>80%), с ниско съдържание на вода (25-80%), зърнени култури, сушени плодове,  подправки.

 

Метод „QUECHERS" е тестван върху следните матрици: домати, краставици, картофи, зеле, моркови, ягоди и ябълки и  е в процес на валидиране. В сравнение с  рутинно използвания в лабораторията стандартизиран метод - БДС EN 12393, метод „QUECHERS" има следните предимства:

  • по-добро пречистване
  • съкращава се времето за пробоподготовка
  • спестява средства за консумативи
  • по-малки количества от разтворители
  • разширение на обхвата на анализираните  пестициди

С този нов метод лабораторията участва в европейски тест за пригодност „EUPT - FV10" през 2008 г., като резултатите от теста наредиха ЦЛХИК след най-добрите лаборатории в ЕС  в областта на анализите за остатъци от пестициди.