Bemisia tabaci (тютюнева белокрилка) вече е реална опасност! (РСРЗ - Враца)

17/12/2008

През настоящата 2008г. неприятелят е открит в две оранжерии за цветя в гр.Монтана върху видове от родовете Pelargonium, Hibiscus, Fuchsia и Crossandra.

Тютюневата белокрилка е полифаг. В страните с умерен климат е неприятел, важен за оранжерийното производство, като най-предпочитани са домати (Lycopersicon esculentum), пипер (Capsicum annuum), краставици (Cucumis sativus), пъпеши (Cucumis melo), салата (Lactuca spp.), коледна звезда (Poinsettia), хибискус (Hibiscus), гербера (Gerbera spp.), глоксиния (Gloxinia), вербена (Verbena spp.), хризантема (Dendranthema spp.) и много други. В страните с топъл климат (тропичен и субтропичен) вреди на полето по памук (Gossypium hirsutum), тютюн (Nicotiana tabacum), домати (Lycopersicon esculentum), пипер (Capsicum annuum).

Bemisia tabaci е опасен неприятел. Освен преките щети, които нанася при храненето си /разрушава хлорофила/, белокрилката вреди и косвено. Неприятелят е преносител  на повече от 60 вируса. Напоследък някои вируси станаха важни за отглежданите в култивационни съоръжения домати - като Tomato yellow leaf curl begomovirus (жълто листно завиване по доматите), който е карантинен за страната и общността.При смученето на сок ларвите отделят обилно медена роса, върху която се развиват чернилни гъби от род Capnodium и значително намалява фотосинтетичния потенциал на растенията.

Неприятелят се пренася основно с растителен материал - саксийни цветя, рязан цвят и т.н. Тъй като коледната звезда (Poinsettia) е един от основните декоративни видове, с които се пренася, бъдете особено внимателни при закупуване на растения от този вид - да са свободни от белокрилки!

Тютюневата белокрилка прилича много на оранжерийната белокрилка. Развива няколко поколения годишно. Зимува по растенията, отглеждани в оранжериите. Напролет възрастните излитат от оранжериите и нападат растенията, отглеждани на открито и плевелите. В оранжериите неприятеля може да се развива целогодишно. Възрастните се заселват по долната страна на листата. Женските индивиди снасят яйцата си по долната страна на листата. Излюпените ларви смучат сок по долната страна на листата, по листните дръжки и по-рядко по стъблата. На мястото на повредата се появяват светли петна, които по-късно се сливат, пожълтяват и листата окапват, а растенията загиват.

Различия между оранжерийна и тютюнева белокрилка:

За да се установи наличие на белокрилки е необходимо да се извършват редовни визуални прегледи на долната повърхност на листата на растенията. Възрастните индивиди се откриват върху най-горните млади листа, а пупариите се намират върху средния и най-долния етаж на растенията. Жълтите лепливи уловки може да се използват за установяване летежа на белокрилките. Борбата трябва да започне веднага след откриване на първите индивиди.

Химичната борба е изключително трудна поради устойчивостта B.tabaci към много продукти за растителна защита, водеща до високи  потребности от пръскане с инсектициди или фумигация, които са  несъвместими с общата политика на биологичната борба с другите оранжерийни неприятели. Редуциране на пръсканията с инсектициди може да се постигне с включване на  биологичния метод , подкрепен от създаването на подходящи агротехнически практики.

За биологична борба могат да се използват паразитното ципестокрило Eretmocerus mundus,  хищният бръмбар Delphastus pusillus и други, включени в списъка на биологични агенти, които ще се внасят и използват в страната.

Растенията, предназначени за засаждане, които са потенциални носители на вредители от значение за цялата европейска общност, трябва да бъдат придружени от фитосанитарен (растителен) паспорт, гарантиращ растителното им здраве.