Обучение на земеделски производители от област Ловеч

10/12/2008

На 15 декември 2008г. от 9 часа в залата на Община Ловеч ще бъде проведено обучение на земеделски производители за придобиване правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория, съгласно чл.26 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и утвърдена от Ген.Директор на НСРЗ програма.

Необходими документи:

  1. Молба по образец.
  2. Две снимки 2/3см.
  3. Копие от документ за внесена такса.
  4. Копие от документ за завършено образование.

На преминалите успешно курса,  ще бъде издадено удостоверение.

Таксата е 60 лв. и се внася по сметка BG44UNCR96603169017727  на ИЗР Костинброд в Уни Кредит Булбанк.

 

За контакти и повече информация:

Отдел „РЗ и ФСК" гр.Ловеч
ул.„Т.Каблешков"№1 ет.3 офис 303
тел: 068/604 276