Работна среща с Областния пчеларски съюз - Плевен

10/12/2008

На 06.12.2008г. по инициатива на Областния пчеларски съюз и РСРЗ-Плевен бе проведена работна среща на която бяха обсъдени измененията и допълненията на Наредба №15 „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително-защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности", които влязоха в сила от 19 Септември 2008г.

На срещата участваха и представители на Регионалната ветеринарно-медицинска служба.

Присъстващите собственици на пчелини проявиха интерес към промените ограничаващи третиранията с продукти за растителна защита.

Основната част от въпросите бяха във връзка с наличието на регистрирани инсектициди - толерантни или безвредни за пчелите, както и мерките, които могат да се предприемат срещу нарушителите и съответните санкции.