Изготвяне на Проект на процедура за издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерките от „Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./„

11/12/2008

В периода 02-04.12.2008г. в РСРЗ Стара Загора сформираната  работна група на основание Заповед № РД-10-243 от 12.11.2008 г. на Генерален Директор на НСРЗ изготвиха:

  • Проект за процедура за издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 година/

и примерни образци  на :

  • Становища за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони /2007-2013г./
  • заявление за  кандидатстване
  • декларация.

Проекта за процедура  и примерните образци са изпратени по електронен път за съгласуване до началник отдел ОРЗ  и  началник отдел ФСК„ - НСРЗ гр София.