Празник на картофите - РСРЗ София

04/12/2008

На 15 Ноември 2008 г в Община Самоков и на 21 Ноември  в "Двореца на културата" гр. Перник се проведоха две тържества "Празник на картофа" във връзка с обявената от ООН 2008 г.  за Международна година на картофа. Тържествата преминаха под патронажа на Министъра на Земеделието и храните и бяха организирани от Общините гр.Самоков, гр.Перник, гр.Трън, гр.Радомир, гр. Брезник гр.Земен  и Национална служба за растителна защита. Мотото на празника беше „Картофите - Традиция и бъдеще"

Целта на празниците беше да се покаже  значението на картофите, като селскостопанска култура и една от най-важните храни. Голямо внимание беше отделено на Земеделските производители,  който отглеждат картофи. Те бяха наградени за техните усиля при производството на картофи  от Генералния Директор на Национална Служба за Растителна защита д-р Венцислав Тодоров с плакет и грамота.

Празниците продължиха с изложба от рисунки на деца от регионите на тема „Негово величество картофа". Учениците от местните училища по облекло и хранене бяха направили различни вкусотии и то пак от „Негово величество картофа,  и като на празник  накрая имаше концерт.

На семинара в Община Перник,  присъства и зам. Министъра на Министерството на Земеделието и Храните г-жа Светла Бъчварова.