Информационна среща с производители и кметове от Благоевградски регион, във връзка с установяване на Diabrоtica virgifera Le Conte /западен коренов царевичен червей/ в нов район на страната - 21.11.2008 г.

03/12/2008

Във връзка с установяването на карантинния вредител по царевицата Diabrоtica virgifera  Le Conte /западен коренов царевичен червей/ в нов район на страната - землища на с.Логодаж, Благоевградска област и разширяването на задържащата зона

РСРЗ Благоевград организира информационна кампания за земеделските производители и кметствата в района на установената зараза. РСРЗ проведе среща с всички кметове на селища в района на Благоевград за запознаване с вредителя и мерките за ограничаване на разпространението му, раздадени са плакати и брошури. Съвместно с община Благоевград на 21.11.2008 г. бе организирана среща с производители от засегнатия район, на която инспектор от отдел ФСК представи информация за вредителя и отговори на въпроси на производителите относно мерките за ограничаване на разпространението. В месечния бюлетин бе дадена допълнителна информация за вредителя.

Производителите и кметовете изразиха задоволство от вниманието на РСРЗ към тях и проблемите на земеделското производство.

 

Изготвил:
/София Стаменова/