Институт за защита на растенията спечели научен проект към Фонд 'Научни изледвания'

02/12/2008

Институт за защита на растенията спечели научен проект към Фонд "Научни изледвания", по конкурс "Развитие на научната инфраструктура".

Тема на проекта: Изграждане на диагностичен център за растително здраве

Ръководител: ст.н.с д-р Оля Kараджова