Есенно – зимни мероприятия в овощната градина. (РСРЗ Хасково)

01/12/2008

През невегетациония период при овощните култури се провеждат редица мероприятия:

I.    Агротехнически;

Включва обработка на почвата, с която се унищожава значителна част от зимуващите форми на болести и неприятели.

II. Механични;

Изразява се в изкореняване, изнасяне и изгаряне на закържавелите дървета. Премахване и изгаряне на старта и напукана кора по ствола на дърветата, където зимуват плодовите червеи, някои акари и др. Събиране на изсъхналите и мумифицирани плодове, гъсеничните гнезда, които са източник на зараза от някои листогризещи гъсеници, кафяво гниене, бадемов семеяд и др.

III. Химични;

При семкови овощни видове.

При силно нападение от болестта Ступясване по ябълка и круша е необходимо третиране с 5 % воден разтвор от Карбамид, като се осигури добро обливане на короната и окапалите листа.

При семкови овощни видове.

За предпазване от бактериално изсъхване, съчмянка, къдравост, кривули по сливата, ранно кафяво гниене и др. трябва да се третира с един от следните ПРЗ:

  • Бордолезов разтвор     - 2%;
  • Шампион ВП                - 0.3%;
  • Фунгуран ОН 50 ВП     - 0.15%,
или други регистрирани медсъдържащи продукти при 70 % окапала листна маса.

Всички пръскания трябва да се провеждат в тихи и слънчеви дни при температура на въздуха на 5о С.