На вниманието на земеделските производители в Плевенска и Ловешка област

01/12/2008

Метеорологична прогноза за декември 2008г.

Очаква се типично зимен период, с показатели близки до нормата. Валежите ще са около 40-60л./кв.м, като в началото на месеца ще са от дъжд а към средата от сняг. Температурите ще бъдат около нормата, като минималните рядко ще падат до -100С а маскималните във втората и трета десетдневка на месеца ще достигнат 15-160С.

Зърнено - житни култури, рапица

Топлото и сухо време през м.ноември бе благоприятно за развитието на културите. Фенофазата на есенниците е от ІV лист до братене, като по-голямата част от тях са добре гарнирани. Рапицата е във фаза 4-6 лист до розетка.

Основен вредител за периода е обикновената полевка.

Извършените обследвания показаха тенденция към увеличаване плътността на неприятеля. При пшеницата и ечемика за области Плевен и Ловеч тя е от 1- 4 бр. активни колонии/дка, като по-висока е в агроекологични райони Ловеч, Левски и Плевен, предимно на площи с некачествено извършена предсеитбена подготовка и в близост до люцерни и пасища.

В посевите с рапица плътността е от 1-5 бр. активни колонии/дка , като високата плътност е на ограничени площи.

Традиционно висока е плътността в площите с люцерна - 2-6 бр. активни колонии/дка.

Имайки предвид все още благоприятните метереологични условия, плътността и високата размножителна способност на полевката, препоръчваме редовно обследване на посевите и при плътност над 2 бр. активни колонии/дка да се извърши третиране с разрешените за целта ПРЗ:

Активно вещество

Продукт

Доза

бродифакум

Норат - П

Краен срок на употреба - 22.12.08

10 г. на обитаем ход

бромадиолон

*Родекил - ПП

7 г. на обитаем ход

калциев фосфид

*Политанол

5 г. на обитаем ход

алуминиев фосфид

*Фостоксин

2-5 пелети на ход

(*)Продуктите са първа категория и се употребяват под контрола на агроном - растителна защита.

С оглед опазване на дивеча и птиците от отравяне, абсолютно се забранява площното третиране !

На основание чл.26 ал. 2 от Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, периодично РСРЗ-Плевен и отдел Ловеч провеждат курсове за обучение на земеделски производители за работа с ПРЗ от втора категория на употреба.

Молбите за кандидатстване се подават в РСРЗ - Плевен и отдел Ловеч според местоживеенето на земеделските производители.

ЗА КОНТАКТИ:

РСРЗ Плевен
5800 гр.Плевен, ул.„В.Левски"№1 ет.13
тел: 064/800 717

Отдел Ловеч
ул.„Т.Каблешков"№1 ет.3 офис 303
тел: 068/604 276