На вниманието на земеделските производители в Добричка област!

01/12/2008

При проверка на селскостопански продукти в складовете за съхранение на зърно се констатира поява и наличие на складови неприятели. Условията са благоприятни за тяхното намножаване.

Икономически най важни складови неприятели:

 

Важни мерки за борба:

  1. Механичен метод за борба при почистване на зърното през сепаратори.
  2. Физичен метод -пасивен начин чрез естествено охлаждане зимата и активен чрез вентилиране.
  3. Химичен метод чрез фумигация с някой от регистрираните препарати за растителна защита.Това мероприятие трябва да се извършва само от фирми,които имат разрешение да извършват фумигация с технолог-обгазител.
Земеделските производители могат да се обръщат за информация към инспекторите от РСРЗ Добрич на тел.: 058 / 60 46 52 и 058/ 60 32 21.