Есенно - зимни мероприятия за ограничаване на болестта Огнен пригор по овощните – РСРЗ Враца

28/11/2008

За първи път болестта е установена през 1989 год. по дюля и круша в района на Пловдив. През 1995 год. констатирахме зараза по круша, дюля и мушмула в района на службата - частни дворове и крайпътни дървета, а впоследствие и при ябълка.

Болестта е много опасна за семковите овощни видове. При благоприятни условия за 2-3 години може да унищожи нападнатите чувствителни видове. Причинител на Огнения пригор е бактерията Erwinia amylovora, която напада цветовете, плодовете, леторастите, клоните, стволовете и корените на дърветата. Заразените части увяхват и умират, стават тъмнокофяви до черни и имат вид на опърлени, откъдето идва и името на болестта.

Есенно-зимния период предоставя много благоприятни дни за прилагане фитосанитарни мерки за борба и ограничаване разпространението на тази икономически опасна болест. Това е най-подходящия период за изрязване заразените части на около 70 см под мястото на инфекцията, тъй като е намалена паразитната активност на патогена и много ясно личи границата между болната и здравата тъкан.

Отрязаните клони задължително трябва да се изгорят, а отрезите да се намажат с дезифекционно средство. Използваните овощарски инструменти след всеки отрез да се обеззаразяват с формалин-5% или карболова киселина-5%.

Необходимо е задължително есенно пръскане на нападнатите дървета при 50% листопад с бордолезов раствор-2% и ранно пролетно третиране с бордолезов разтвор-1%, шампион-0,3% или други медсъдържащи средства.

Нападнатите дървета със зараза над 50% да се изкореняват и изгарят.

Важно: При създаване на овощни градини или засаждане дръвчета в личните дворове и вилни зони, закупувайте посадъчен материал само от регистрирани производители.

За допълнителна информация се обръщайте към инспекторите на РСРЗ Враца.
  • За област Враца - тел. 092/ 62 40 37; 62 24 50
  • За област Монтана - тел. 096/ 30 54 11