На вниманието на всички вносители и спедитори на територията на РСРЗ Варна!

28/11/2008

Уважаеми Дами и Господа,

РСРЗ - Варна Ви уведомява, че съгласно Международен стандарт за фитосанитарни мерки №15 и Решение на Комисията от 19.08.2008 г. и Решение от 07.10.2008 г. за изменение на 2006/133/ЕО, относно изискванията към държавите-членки е необходимо те да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus, задължавайки върху Дървен опаковъчен материал /ДОМ/, съпровождащ стоката при внос от трети страни и при движение от Португалия на растителни и нерастителни продукти върху ДОМ, да е поставена задължително следната маркировка:

ДОМ /дървен опаковъчен материал/ включва:

  • Амбалажни сандъци, щайги или барабани;
  • Палети, бокс палети или други товароносители;
  • Дънедж, разделители и носачи.

 

Отдел "Фитосанитарен контрол" - РСРЗ гр.Варна