Изготвяне на процедура за издаване на становища на земеделските производители кандидатстващи по мерките за предоставяне на финансова помощ

28/11/2008

От 02 до 04  декември 2008год. в РСРЗ гр- Стара Загора ще се проведе първото заседание на участниците в работната група във връзка с „Изготвяне на процедура за издаване на становища на земеделските производители кандидатстващи по мерките за предоставяне на финансова помощ" на основание на Заповед № РД-10-243 / 12.11.2008 година на Генерален директор на НСРЗ.

И.д.  РСРЗ Стара Загора
/Д. Дучев/