Здравно състояние на есенно-житните култури в Кюстендилска област

28/11/2008

В Кюстендилска област са засети 41 433 дка пшеница, 3 030 дка ечемик и 2 620 дка ръж. Фенологичното развитие на есенно-житните култури е много разнообразно (от поникване да начало на братене), поради разтегления период на сеитба (от 15 септември до 15 ноември). От 5 ноември наблюдаваме навлизане и вредна дейност на обикновена полевка в посевите. Плътността на икономически важните неприятели е под прага на икономическа вредност. Само на 1 700 дка, в агроекологичен район Кюстендил, където е извършено само дисковане, наблюдаваме плътност на обикновена полевка над прага на икономическа вредност – 3 колонии на декар. Призоваваме земеделските производители редовно да обследват житните посеви и при установяване на плътност 2 колонии на декар да залагат отровни примамки.