Празник на картофите в Хаджидимово - 17.10.2008г.

Изготвил: София Стаменова

24/11/2008

ПРАЗНИК НА КАРТОФИТЕ В ХАДЖИДИМОВО - 17.10.2008г.

/ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ОТ ООН 2008 ЗА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА КАРТОФА/

Празника бе организиран от РСРЗ Благоевград със съдействието на Кметство Хаджидимово и с подкрепата на Областна управа -Благоевград. В района на гр.Гоце Делчев и най-вече в община Хаджидимово през последните години значително нарастват площите с картофи за консумация - над 4000 дка са регистрираните и контролирани площи , а общата площ с тази култура по неофициални данни е над 10 000 дка. Района е в непосредствена близост до най-големия картофопроизводен район в Северна Гърция -Неврокопи .

Това бе основание за определянето му като място на празника, с цел да запознаe нашите картофопроизводители с практиката на водещи европейски фирми в областта на картофопроизводството, както и новите нормативни изисквания, отговарящи на законодателството на ЕС и възможностите за финансиране . В семинара/празник взеха участие представители на МЗХ , НСРЗ , Областният Управител на Благоевградска област, ОД" Земеделие и гори", ИАСАС , Национална Служба за Съвети в Земеделието, Професионална гимназия по селскостопанство - гр.Г.Делчев , картофопроизводители от областта , гости от обл.Драма и Неврокопи /Гърция/ и населението на гр.Хаджидимово.

Интересът към празника бе голям и залата се оказа тясна за всички, но продължи на площада с песни от района, изложба на картофопроизводители от цялата област и дегустация на картофени ястия.

Директорът на РСРЗ Благоевград изказва своята благодарност на всички участвали в подготовката и провеждането на празника.