Празник на картофите - Чепеларе

17/11/2008

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ - КАРТОФИТЕ ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ

На 14.11.2008г. в град Чепеларе - обл. Смолян - „ Празник на картофите"

Производителите на картофи бяха запознати с:

  1. Фитосанитарните изисквания за производство и движение на картофи за севмена и консумация в страната.
  2. Отговорностите на земеделските производители при производство на качествена растителна продукция
  3. Икономически важни вредители по картофите и провеждане на РЗ мероприятия
  4. Информация по програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013г. с акцент върху производство и преработка на картофи

Споделени бяха проблеми свързани с реализацията на картофите.

Празника се съпътстваше с шоу програма, няколко изложби ( рисунки, фигури и пана от картофи), конкурси за най-едър картоф и кулинарни деликатеси произведени от картофи.

Поздравления бяпа поднесени от самодейни състави и групи.