На вниманието на земеделските производители от област Видин

16/11/2008

РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ВИДИН уведомява земеделските производители от област Видин за нарастване на популационната плътност и засилване на вредната дейност на МИШЕВИДНИТЕ ГРИЗАЧИ в есенните посеви, площите с люцерна и рапица. Извършените обследвания установиха плътност над прага на икономическа вредност, особено в община Ружинци.

Климатичните условия - топла и сравнително суха есен - благоприятстват намножаването и засилване на вредната дейност, което налага стопаните редовно да обследват посевите си. При установен праг на вредност 2 активни колонии/дка да се изведе борба чрез залагане на отровни примамки.

Активно вещество

Продукт за РЗ

Доза

Бродифакум

Норат-П

10 г/обитаем ход

Бромадиолон

Родекил ПП*

7 г/обитаем ход

Калциев фосфид

Политанол*

5 г/обитаем ход-прилага се с апликатор, доставен от фирмата.

и др. регистрирани

 

 

Краен срок за употреба на наличните количества от продукта Норат П - 22 декември 2008г!

Продуктите със знак /*/ са от I-ва категория на употреба и не се продават в селскостопанските аптеки. Прилагането им да се извършва под контрола на лица с висше агрономическо образование, специалност „Растителна защита".

С цел опазване на околната среда от замърсяване, птиците, полезния дивеч и селскостопанските животни от отравяне, готовите примамки да се залагат само в обитаемите ходове и леко да се заравят.

ПЛОЩНОТО ТРЕТИРАНЕ Е ЗАБРАНЕНО!!!

За допълнителна информация относно опазване на земеделските култури и проложението на продукти за растителна защита се обръщайте към инспекторите от отдел Растителна защита: тел.094/600-436.