На вниманието на земеделските производители в Бургаска област!

11/11/2008

Съгласно чл.26 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита Ви уведомяваме, че е утвърдена Учебна програма за професионална подготовка за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита - втора категория от земеделски производители.

Обучението ще се проведе на 17 и 18 ноември 2008 год. в залата на РСРЗ-Бургас с адрес : гр.Бургас, ул."Комлушка низина" №2 от 10.00 часа и целите му са:

Запознаване със законодателството свързано с изискванията в областта на използването на пестицидите, класификацията им според вида на формулацията, основните правила за безопасно прилагане и безопасни условия на труд при работа с тях.

Необходими документи, които се подават в РСРЗ-Бургас:

  1. Молба по образец.
  2. Две снимки 2/3см.
  3. Копие от документ за внесена такса.
  4. Копие от документ за завършено образование.

Таксата за целия курс на обучение (14 лекционни часа) и издаване на документ за правоспособност за употреба на ПРЗ е 60 лв.

Таксата се събира в РСРЗ-Бургас.

На преминалите успешно курса, ще бъде издадено удостоверение от Института за защита на растенията - гр.Костинброд.

За информация и образец на молба за курса:

РСРЗ-Бургас, ул."Комлушка низина"№2, тел: 056/84 81 31
Е-mail:
prognoza@mbox.contact.bg