27-29.10 на териорията на РСРЗ Пловдив проведен семинар-обучение

31/10/2008

27-29.10 на териорията на РСРЗ Пловдив проведен семинар-обучение на тема:
"Икономически важни болести и новопоявили се вредители по картофите - прогноза, сигнализация и средства за борба".

 

2008 година е обявена от Министерството на Земеделието и храните за година на картофите и картофопроизвоството.

Във връзка с тази национална кампания на територията на РСРЗ Пловдив, Отдел "Оперативна Растителна защита" организира от 27-29.10 семинар-обучение на инспекторите от Регионалните служби по растителна защита на тема "Икономически важни болести и новопоявили се вредители по картофите - прогноза, сигнализация и средства за борба" .

Лекции изнесоха преподаватели от Аграрния Университет

  • Доц. д-р Марияна Накова "Икономически важни болести по картофите - гъбни, бактериални, вирусни"
  • Доц. д-р Радослав Андреев " Икономически важни неприятели по картофите - методи за прогнозиране, моменти и средства за извеждане на борба с: подземни нощенки - зимен сив червей, /зимна нощенка/, ипсилонова нощенка, картофен молец"
  • Лекция от ЦЛКР изнесе Иванка Иванова " Карантинни неприятели по картофите открити у нас, листни въшки по картофите, преносители на вириози - методика за определяне и моменти за сигнализация"
  • "Карантинни болести по картофите открити у нас" Главен инспектор към отдел Фитосанитарен контрол на РСРЗ Пловдив Лидия Джевизова

Представени бяха презентации на продуктовата листа на фирма "Агростар" и "БАСФ" ЕООД, които запознаха аудиторията с новостите от предлаганите ПРЗ на пазара.

Проведени бяха дискусии по всички изнесени лекции и коментирани актуални моменти и проблеми от работата на отдела на национално ниво.