Опасност от масово намножаване на мишевидните гризачи в крайморските райони на Бургаска област!

30/10/2008

След поникването на есенните посеви мишевидните гризачи (полевка) преминаха от стърнищата и площите, освободени от слънчоглед в пшеничните и ечемичени посеви.

Изключително благоприятните климатични условия спомагат за масово размножаване на полевката, като в крайморските райони Бургас, Поморие и Несебър плътността от неприятеля е над ПИВ.

Необходимо е земеделските производители да извършат обследване на житните посеви и да започнат внасянето на готови примамки когато плътността е по-ниска и броя на дупките в колониите е малък.

Да се използват регистрирани продукти за борба срещу полевката при задължително спазване на условията за прилагането им.

Регистрирани ПРЗ за борба срещу обикновената полевка:

Активно вещество

Търговски продукт

Доза на обитаем ход

Бромадиулан-0.005%

РодекилПП

7 г

Бродифакум

Норат П

10 г

Калциев фосфид

Политанол

5 г

и други регистрирани ПРЗ

 

Краен срок на употреба на Норат П - 22 декември 2008 г.