Фитосанитарно състояние на земеделските култури в област Добрич към 30.10.2008 г.

30/10/2008

Пшеницата и ечемика са във фенофаза „ три листа „ до „начало на братене". Общото състоянието на посевите на този етап е много добро.

Обикновена полевка

От обстойните обследвания във всички агроекологични райони в областта се наблюдава увеличаване на плътността на неприятеля - 1 - 3 активни колонии на декар.  На слънчогледовите предшественици в крайморските общини /Балчик, Каварна, Шабла/ плътността достига до 3-4 колонии на декар.

Препоръките ни към земеделските производители са да извършат обследване на полетата с есенници и при установяване на плътност на неприятеля над ПИВ да се изведе химична борба с регистрираните ПРЗ.

Житни мухи

Ранните септемврийски сеитби и дълго продължилия период с високи температури са благоприятни условия за развитие на житните мухи в есенните посеви с пшеница и ечемик.

Сигнализираме на земеделските производители да изведат химична борба при праг на икономическа вредност  - 3 броя мухи на кв.м.

Рапични неприятели

При извършените обстойни  обследвания на рапичните посеви във всички агроекологични райони на областта е установена висока плътност на рапичната стъблена бълха и рапична листна оса и силни повреди по листната маса.

 

За информация относно вредителите по земеделските култури, отглеждани в Добрич област, се обръщайте към инспекторите от РСРЗ Добрич на тел.: 058 / 60 46 52  и 058/ 60 32 21.