Информация за актуализация на нормативна уредба в областта на растителната защита и фитосанитарния контрол

03/10/2008

Национална служба за растителна защита Ви уведомява, че в Държавен вестник бр.82 от 19.09.2008 г. са обнародвани Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 от 2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.

Текстът на изменените и допълнени нормативни документи можете да видите в Рубриката "Законодателство" в интернет страницата на националната служба.