Празник на картофите

06/10/2008

На 17 октомври 2008 г. НСРЗ организира семинар в град Хаджидимово, област Благоевград. Празникът е част от програмата на провежданата под патронажа на Министъра на земеделието и храните Национална кампания „Картофите - Традиции и бъдеще", във връзка с обявената от ООН 2008 година - Международна година на картофа. Целта на кампанията е да се популяризира значението и мястото на картофопроизводството в българското земеделие, като се отбележи и ролята на картофите при обезпечаване на населението с храна. Да бъдат запознати земеделски стопани и частни сдружения - картофопроизводители и производители на посевен материал, както и такива с интерес към тези дейности с традициите на българското картофопроизводство, с практиката на водещи в Европа фирми-производители, с новите научни достижения и с новите нормативни изисквания, приети в националното ни законодателство след членството на страната в ЕС.

В България използването на картофа като храна е на второ място след хляба. По статистически данни всеки българин консумира годишно около 30 килограма картофи. Площите засадени с картофи през последните години се увеличават, като 91.7% от тях традиционно са концентрирани в Южен централен и Югозападен район. Картофът е култура, която може да се отглежда на всякаква надморска височина, географска ширина и климат, не изисква особени грижи и може да дава между два и четири пъти повече продукция на хектар от пшеницата и ориза. Това дава възможност нашите производители от различни райони на страната да отглеждат тази култура. България имаше традиции в производството и износа на пресни картофи. Ако си възстановим това производство и излезем на европейския пазар ще бъде постижение за нас като картофопроизводители.

Ежегодно специалистите от Регионалните служби за растителна защита провеждат срещи, семинари и обучения на производителите, включително и картофопроизводителите. От 2000 година ние провеждаме мониторинг за карантинни вредители по картофите на територията на цялата страна. Целта на мониторинга е изясняване ситуацията с важни карантинни вредители като картофените цистообразуващи нематоди, рака и пръстеновидното гниене по картофите. Навременното откриване на карантинни вредители дава възможност за по-бърза реакция за унищожаване или ограничаване разпространението на заразата. Ние очакваме съдействие от производителите в тези ситуации, защото, ако не се спазват правилата и не се предприемат мерки навреме, следващите растителнозащитни действия, ограничените площи ще оскъпяват непрекъснато продукцията им, а в някои случаи може да им се забрани производство на картофи.

Нашата цел е спазвайки фитосанитарното законодателство и правилата на добрата растителнозащитна практика българския картофопроизводител да произвежда здрава, качествена и конкурентна продукция.