Проведено заседание на Съвет по продукти за растителна защита (СПРЗ) на 16.12.2010г

17/12/2010

На 16.12.2010г в НСРЗ се проведе заседание на Съвета по продукти за растителна защита, създаден със заповед РД 09-420/13.05.2009г, изменен със заповед РД 09-981/19.12.2009г. Съставът на съвета включва представители на НСРЗ, НЦООЗ, Министерство на земеделието и храните, Института по зеленчукови култури „Марица”- Пловдив, Института по лозарство и винарство - Плевен. Председател на Съвета по продукти за растителна защита е Генералният директор на НСРЗ, г-н Антон Величков.

На заседанието беше взето решение за отмяна на разрешаването за паралелна търговия с продукт за растителна защита Тримекса.