Проведено обучение в РСРЗ Стара Загора на тема„ Най- добри практики /НДП/ за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”- по проекта „ТОРРS”

17/12/2010

На 10.12.2010 година Регионална служба за растителна защита Стара Загора с участието на инспектори от отдела в гр. Сливен проведоха еднодневно обучение по проекта „ТОРРS”- „Най- добри практики /НДП/ за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”.

Обучението премина при следния дневен ред:

1. Откриване от директора на РСРЗ Стара Загора- г-н Михаил Станчев.

2. Презентации на тема:

„Най- добри практики /НДП/ за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”.
”Управление на отпадъците от опаковки от продукти за растителна защита.
Прожектиране на филм ,свързан с НДП.

3. Въпроси и дискусии по темите.

Лектори бяха: Ванюша Любенова-началник отдел РСРЗ Сливен и Росица Базитова- гл. инспектор РСРЗ Стара Загора

4. Практическа част- демонстрация на земеделска техника и калибриране на пръскачка.

На обучението присъстваха представители на: търговски фирми- дистрибутори на земеделска техника, фирми, търгуващи с ПРЗ и торове, едри арендатори, ОД„Земеделие” и ОССЗ- гр. Сливен, КТИ- гр. Стара Загора, ТЗАС- гр. Стара Загора и колеги инспектори от РСРЗ Стара Загора.