Развитие на сътрудничеството с Република Турция и Република Гърция

17/12/2010

През 2010 г. продължи ползотворното двустранно сътрудничество със Службите на Република Турция. На 29 ноември 2010 г. представители на Турското министерство на земеделието и селските въпроси официално посети ГКПП Капитан Андреево, където се запознаха отблизо с осъществяването на контролните дейности на стоки от растителен произход.

На 2-3 декември 2010 г. се състоя и първата от поредицата планирани тристранни срещи между компетентните органи на България, Турция и Гърция.

Повода за провеждането на тази работна среща бе необходимоста от обсъждане на мерките, които трите страни предприемат по отношение на новият за Европа вредител - доматен миниращ молец /Tuta absoluta/ , резултатите от тези мерки и планираните в бъдеще действия. В рамките на срещата бяха поставени и дискутирани и други важни въпроси като интегрираното производство на растителна продукция и евентуална бъдеща съвместна дейност, прилагането на маркетинговите стандарти, както и прилагането на Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията по отношение на 10%-я граничен контрол на пресни плодове и зеленчуци.

Българските власти искрено благодарят за положените от турска страна усилия за организирането на тристранната среща и счита, че е едно ново начало за подобряване на тристранното сътрудничество в областта на земеделието.

Планираната следващата стъпка в тази насока да бъде провеждане на техническа среща през първата седмица на февруари в района на Анталия, където са съсредоточени най-голям брой оранжерии и в този период може да се проследи целия цикъл на производство – от производството на разсад и неговия контрол, до заготвянето и изпращането на продукцията за износ.

Първата тристранна среща между представители на Министерствата на земеделието на Бългърия, Гърция и Турция поставя основата на едно много ползотворно сътрудничество не само в областа на фитосанитарния контрол, но и в други аспекти от растителната защита и земеделието. Амбицията на всички участвали страни е сътрудничеството да продължи, тъй като е от взаимен интерес и би донесло ползи както за България, така и за Турция и Гърция.