ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ TOPPS БЪЛГАРИЯ В РСРЗ ВИДИН

14/12/2010

На 3 декември 2010 година РСРЗ Видин проведе обучение на тема „НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници, при употреба на продукти за растителна защита”, което е част от проекта TOPPS България.

Участваха експерти от ЦУ на НСРЗ София, инспектори от РСРЗ Видин, експерти от КТИ, Бизнес център Видин, Общинска служба „Съвети в земеделието”, РИОКОЗ, представители на общини Видин, Ново село, Димово, преподаватели от Професионална гимназия по селско стопанство – гр.Дунавци, представители на фирма „Пионер семена България и земеделски производители от региона.

Първата част на обучението включваше мултимедийна презентация, филм и оживена дискусия, свързана с опазване здравето на хората, животните и околната среда.

Във втората част бе демонстрирано калибриране и тройно измиване на пръскачка, представени от главен инспектор Маргарита Костова – обучен специалист по проекта TOPPS. Всички присъстващи получиха сертификат за участие.

Мероприятието намери широк отзвук в местните медии – телевизия Видин и телевизия Фанти Г излъчиха репортажи в новинарските си емисии.

На 7 декември от 13 часа Радио Видин в предаването си „Земята и хората” ще отрази акцентите от „НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ” в интервю с гл. инспектор Маргарита Костова.