Обучение в рамките на проект TOPPS на територията на РСРЗ Враца

14/12/2010

На 24.11.2010г. в гр.Монтана и на 02.12.2010 год. в гр. Враца бе проведено обучение в рамките на проект „TOPPS” – „Най-добри практики (НДП) за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита. Бяха обучени 61 бр. участници в т.ч. – 28 бр. – за Монтана и 33 бр. – за Враца.

Присъстваха представители на: фирми търгуващи с ПРЗ, КТИ, РИОСВ, ОССЗ, ОД"Земеделие", ДФ”З”, професионални гимназии по земеделие и земеделски производители.

Лектори бяха главни инспектори Латинка Димитрова Дичева и Изабела Замфирова Георгиева.

Демонстрацията на калибриране и тройно измиване на пръскачка, бе осъществена със съдействието на:

  • - ЕТ ”Славчо Спасов – Рангел Славчов” в земеделското стопанство на фирмата в с.Горна Вереница, общ.Монтана ;
  • - ЕТ ”Петър Петров” – с. Баница, област Враца.