Проведени срещи обучения на земеделски производители на територията на РСРЗ Пловдив, представяне на проекта „TOPPS България”

13/12/2010

През месец декември РСРЗ Пловдив организира серия от срещи със земеделски производители и сборен курс - обучение по придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ втора категория на земеделски производители, нямащи необходимото образование за целта.

На 03,12,2010г в гр. Сърница специалистите от растителна защита към отдел Пазарджик извършиха обучение на местни земеделски производители за работа с ПРЗ втора категория на употреба. Участниците бяха запознати с правилата на ДП за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници, при употреба на ПРЗ.

На 07.12.2010г. в “Учебно опитната база на АУ” с. Брестник, с активното съдействие и участие на представители и преподаватели от Аграрен Университет, Регионалната служба за растителна защита гр. Пловдив и отделите в гр.Пазараджик и Смолян проведоха съвместно обучение по проекта TOPPS “Най-добрите практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”.

На обучението бяха поканени представители от областните и общински структури - ОССЗ, РИОСВ, КТИ, ЦИЗГТРЧ, ОСЗ, представители от научни институти ИЗК Марица, Овощарски институт, Земеделски колеж Пловдив, ИРГР” К. Малков” Садово, земеделски производители и кооперации, заинтерисовани от контрола и предлагането на земеделска техника за приложение на ПРЗ, както и контрола и опазването на околната среда и водите.

Лектори бяха обучените специалисти от РСРЗ Пловдив: гл. инспектор РЗ Иванка Димитрова, гл. инспектор Иванка Божилова от отдел Пазарджик и гл. инспектор Иван Иванов от отдел Смолян.

Практическата част от обучението /калибриране на пръскачка/ бе изнесена с активното участие на специалист от „Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части” гр.Пловдив - нач. отдел инж. Александър Цанков.

На обучението се дискотираха множество практични въпроси по темата. Обсъди се законодателната основа на проблемите, свързани с оптималното опазване на водите и околната среда от замърсяване от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”.