Проведено обучение в Благоевградска област по проекта TOPPS

08/12/2010

На 02.12.2010 г. отдел „Растителна защита” в РСРЗ гр.Благоевград проведе обучение за най добри практики ,при предпазване от замърсявания на води с продукти за растителна защита от точкови источници.Обучението се проведе в конферентната зала на кметството в гр.Петрич. В обучението взеха участие експерти от областни и общински структури,фирми и земеделски производители имащи отношение при контрол,предлагане и употреба на ПРЗ, контрол и предлагане на земеделска техника за приложение на ПРЗ и контрол и опазване на околната среда и водите.

Лектори бяха ст.инспектор г-жа Соня Джандарова и Ген.директор на АРИБ г-жа Росица Стефанова.