На вниманието на кметовете на общини в област Бургас!

04/08/2008

Уведомяваме Ви, че започна излюпването на гъсениците на Бялата американска пеперуда - второ поколение. Започнете механична борба чрез изрязване и изгаряне на паяжинните гнезда на нападнатите клони.

Третиране на нападнатите площи с биологичния продукт Дипел ВП в концентрация 0.1% извършете в периода 08.-14.08.

При необходимост след 14 дни да се извърши повторно третиране или механично изрязване и изгаряне на нападнатите клони.

Уведомете населението за часовете и местата на третиране чрез местните радиостанции и печат. Призовете ги да се включат в извеждането на механичната борба там където е възможно.

Напомняме Ви, че второ поколение е по-силно от първото. 

За допълнителна  информация: тел.: 056 / 84 82 67 и 056/ 84 81 31