Проведено заседание на Съвет по продукти за растителна защита (СПРЗ) на 07.12.2010г.

08/12/2010

На 7.12.2010г в НСРЗ се проведе заседание на Съвета по продукти за растителна защита, създаден със заповед РД 09-420/13.05.2009г, изменен със заповед РД 09-981/19.12.2009г. Съставът на съвета включва представители на НСРЗ, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Института по лозарство и винарство, Плевен. Присъстваха и експерти от НЦООЗ. Председател на Съвета по продукти за растителна защита е Генералният директор на НСРЗ, г-н Антон Величков.

На заседанието бяха представени за разглеждане и дискусия предложения за:

  • • разрешаване на ПРЗ - 6 продукта
  • • допълнителна употреба - 1 продукт
  • • минимална употреба – 1 продукт
  • • еднократен внос - разрешен 1 продукт
  • • прекратяване срока на разрешаване -2 продукта