Обучение по проект TOPPS на територията на РСРЗ – гр.Варна

08/12/2010

На 30.11.2010 г. в “Опитна станция по земеделие” с.Хан Крум, обл.Шумен, Регионалната служба за растителна защита гр.Варна и отделите в гр.Шумен и гр.Търговище проведоха обучение по проекта TOPPS - “Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”.

Обучението се проведе при следния дневен ред:

  1. Откриване от директора на РСРЗ-Варна – г-н Златан Йорданов;
  2. Кратка история на ОСЗ с.Хан Крум – г-н Христов;
  3. Презентация и кратък филм по проекта;
    • Лектори: Галина Иванова – гл. инспектор РСРЗ-Варна;
    • Валери Колев – гл. инспектор РСРЗ-Варна, отдел Шумен.
  4. Практическа част – калибриране на пръскачка.

На обучението присъстваха 28 земеделски производители, представители от НССЗ, РИОСВ, КТИ, ОСЗ, Басейнова дирекция от областите Варна, Шумен и Търговище.

Зададените въпроси бяха свързани с празните опаковки от продукти за растителна защита, които представляват проблем за земеделския производител.