Семинар с заинтересовани земеделски производители от Софийска област проведе РСРЗ София

06/12/2010

Националната служба за растителна защита и Асоциацията за растителнозащитна индустрия България (АРИБ) стартираха съвместен проект за обучение на операторите, които да предотвратяват замърсявания на води с продукти за растителна защита от точкови източници - "TOPPS България".

Проектът "TOPPS" досега е изпълняван в 15 държави-членки на ЕС. Изпълнението на проекта в България се осъществява чрез АРИБ и в съдружие с НСРЗ в качеството на официален местен партньор. Основната му цел е съществуващите на европейско равнище най-добри практики за опазване на водите от замърсяване при употребата на продукти за растителна защита, да бъдат адаптирани за условията на България и да бъдат разпространени чрез съвети, консултации, обучения и демонстрации. Това се прави, за да се намали рискът от замърсяване на подпочвените и повърхностните води с продукти за растителната защита от точкови източници.

За тази цел на 30.11.2010 год. в учебно – лабораторния камплекс на НСРЗ , бул.“Н. Мушанов” № 120, РСРЗ-София проведе първата среща - семинар с заинтересовани земеделски производители от Софийска област. На срещата беше представен богат снимков и филмов материал, както и демонстрационни материали, които да популяризират нагледно по достъпен начин последователността във всеки един етап от използването на продуктите за растителна защита. За постигане на положителни резултати са необходими общите усилия на всички заинтересовани страни. Целите на проекта "TOPPS" са от една страна да се промени мисленето на всички, които по някакъв начин са свързани с използването на продукти за растителна защита, а от друга - не само да се покажат проблемите, които съществуват на този етап, но и да се представи най-доброто решение за тези проблеми.

На организирания семинар присъстваха 64 броя заинтересовани земеделски производители от региона на област София – град и Софийска област.