ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТА TOPPS ОТ РСРЗ КЮСТЕНДИЛ

01/12/2010

Днес, 01.12.2010 г. в сградата на Институт по земеделие – гр. Кюстендил, се проведе обучение по проекта TOPPS – България – „Най-добри практики за опазване на водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”.

В мероприятието взеха участие представители на различни организации от региона, имащи отношение към тематиката на обучението: инспектори от РСРЗ; специалисти от Институт по земеделие; служители от Областна дирекция „Земеделие и гори”, Общинска служба” Съвети в земеделието”; преподаватели от Професионалната гимназия по селско стопанство; представител на НСРЗ и др.

Обучението включваше мултимедийна презентация, филм и практическо онагледяване на ключови моменти от теоретичната част – демонстрация на калибриране на пръскачка, практиката за тройно измиване на пръскачка и опаковки от продукти за растителна защита. Лектор бе Гергана Кирилова – ст. инспектор от РСРЗ – гр. Кюстендил, обучен специалист по проекта. Всички присъстващи получиха сертификат за участие, както и ръководство с НДП в края на обучението.