Внимание - опасен неприятел по доматите!

06/08/2010

ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ - Тuta absoluta (Lepidoptera, Gelechiidae) 

Гъсеницата  на T. absoluta минира листата, стъблата и се вгризва в плода, причинявайки значителни загуби от доматената реколта в оранжерии и на открито. Щетите могат да достигнат 100%.  

Заповед № РД 09-405/05.05.2010 г.
Заповед № РД 09-422/14.05.2010 г.

Подробна информация за неприятеля ще намерите тук.

Инструкция за мониторинг и борба срещу доматения миниращ
молец Tuta absoluta Povolny