Oбява за търг с тайно наддаване за определяне на наемател на “Клуб- кафе”, находящ се в сградата на ЦЛКР София

22/11/2010

О Б Я В А

Национална служба за растителна защита, гр. София, тел.: 02/ 9173 700 обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следния имот: “Клуб - кафе”, находящ се в сградата на Централна лаборатория по карантина на растенията, гр. София, бул. “Никола Мушанов” № 120.

1. Начална тръжна цена - 240 лв. на месец.

2. Оглед на имота може да се направи от 22.11.2010 г. до 22.12.2010 г., на бул. “Никола Мушанов” № 120, гр. София.

3. Офертите се приемат от 22.11.2010 г. до 14:00 ч. на 22.12.2010 г. в гр.София, бул.”Христо Ботев” № 17, ет. 5, стая № 501.

4. На 23.12.2010г. от 11:00ч. Комисия ще класира офертите.

5. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена – 24 лв. се внася
по сметка на НСРЗ:

банка: Уникредит Булбанк АД, кл. Христо Ботев
IBAN: BG66UNCR76303300000162
BIC: UNCRBGSF

6. Кандидатите за участие в търга могат да получат документация за участие в стая № 501 на бул.”Хр. Ботев” №17, ет. 5, гр. София срещу представяне на документ, удостоверяващ внесен депозит и документ за платени 50 лв.