Работни срещи с картофопроизводители на територията на РСРЗ-Враца

17/11/2010

РАБОТНИ СРЕЩИ С КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РСРЗ – ВРАЦА

На 09 и 10.11.2010г. бяха проведени работни срещи с картофо-производители от района на Враца и Монтана. Темите на срещата бяха следните:

► Представяне на новоустановеният за района на Монтана карантинен вредител – пръстеновидно гниене по картофите с причинител Clavibacter michiganensis ssp.Sepedonicus - симптоми, начини на разпространение, мерки, които се взимат за унищожаване на установена зараза и ограничаване на разпространението на заболяването;

► Изискванията при опаковане, етикетиране и складиране на картофите;

► Вземане на почвени проби преди засаждане на картофите. Защо е необходимо и кога се извършва?

На срещата в гр. Монтана присъстваха и представители от ОССЗ и регионален инспектор в отдел “Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци”.

Дискутирани бяха проблеми по продажбата на картофи за консумация без етикети и документи за произход.

Представителите от Съвети в земеделието дадоха информация относно процедурата как трябва да продължи изпълнението на проект при установяване на карантинен вредител без да се налага връщането на средства.