ОТКРИВАНЕ НА ОФИС- ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ НА ГКПП – ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

01/11/2010

На 21.10.2010 г зам. министърът на МЗХ д-р Цветан Димитров и генералния директор на НСРЗ г-н Антон Величков откриха Офис-лаборатория за фитосанитарен контрл на ГКПП Пристанище Бургас. На откриването присъстваха много гости, представители на Областна управа, пристанище Бургас, Митница, Районна дирекция „Гранична полиция” ОДЗ, РИОКОЗ, РВМС, ГИВК, НСРЗ, ЦЛКР, РСРЗ Добрич , РСРЗ Варна и др.

Материалната база на новата офис-лаборатория отговаря на всички европейски изисквания за граничен пункт.

Това ново и модерно съоръжение позволява извършването на прецизен фитосанитарен контрол на растения и растителни продукти, което гарантира недопускане на карантинни вредители на територията на ЕС при внос.