Информация за работата на отдел ”РЗ” на РСРЗ-Плевен към 26.10.2010г.

27/10/2010

На 21.10.2010г. бе проведена среща на FVO мисия DG”SANKO”2010 -8478, с представители на НВМС, РВМС, НСЗФ, НСРЗ и РСРЗ-Плевен. Участвахме в инспекцията, като компетентен орган по контрола на земеделските производители отглеждащи земеделски култури предназначени за първично производство на фуражи.

Срещата бе проведена в ППК "Коиловци" с.Коиловци обл.Плевен – първичен производител на фуражи, където сме извършели две проверки и е взета проба от пшеница по програма за "Мониторинг на химични замърсители/пестицидни остатъци и микотоксини/при първично производство на фуражи-2010г.". На срещата мисията бе запозната с нормативната уредба уреждаща компетенциите на НСРЗ, като контролен орган и конкретните действия на РСРЗ-Плевен при извършване на контролната дейност. На мисията бяха предоставени документи издадени при проверките и тези за взетата проба.

В региона сеитбата на есенниците се затрудни от неподходящите метеорологични условия и на места продължава. Започна вредната дейност на полевката в поникналите есенници и рапицата. За сега плътността е под ИПВ но очакваме подем на числеността. Сигнализирано е на земеделските производители за опасността и са препоръчани мерки за борба с вредителите.

В периода 18-20.09.2010г. се проведе курс модул 6 - "Интегрирано производство-растителна защита" за професионална подготовка за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ-ІІ категория. Участниците успешно преминаха курса след положен тест. РСРЗ Плевен приема заявления на земеделски производители желаещи да участват в следващия курс.