Информация за разпространение на българския пазар на семена от рапица, третирани с неразрешен за употреба в Р България продукт за растителна защита

28/09/2010

Във връзка с предстоящата сеитба на рапицата и след получен сигнал в НСРЗ за предлагане на семена от рапица, третирани с неразрешения в Р България продукт за растителна защита ЧИНУК (CHINOOK), инспекторите от регионалните служби за растителна защита съвместно с представители на ИАСАС, извършиха проверки на територията на 8 области.

Oт направените общо 86 броя проверки на търговски фирми, предлагащи семена и на земеделски производители в регионите Бургас, Варна, В.Търново, Враца, Добрич, Плевен, Русе и Ст.Загора, са установени 4 броя нарушения. Три от тях са при инспекция на земеделски производители в регионите на Варна и Ст.Загора и едно при проверка на склад в района на гр.Добрич. Съставени са констативни протоколи и са дадени предписания за забрана на използването на семена, третирани с неразрешен продукт за растителна защита, съгласно изискванията на чл.29, ал.4 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Открити са общо 460 броя торби със семена от зимна маслодайна рапица, сорт EXAGONE и TRIPTI CS, третирани с инсектицида ЧИНУК. Семената са предлагани от фирма “Агриковър” ЕООД с представителство в гр.Добрич и от фирма “Булагро”АД, гр.Ст.Загора.

Съгласно изискванията на действащото законодателство, използването на семената от зимна маслодайна рапица, третирани с неразрешен продукт за растителна защита, на територията на РСРЗ гр.Добрич, Варна и Ст.Загора е преустановено от контролните органи на НСРЗ.