Нападнати Странджански села от Испанска червеноглава муха

18/07/2008

Дворните места в селата Сливово, Гранитец и Синьо камане, община Средец, Бургаска област бяха нападнати от Epicauta erythrocephala - бръмбър от семейство Mylabridae /Испанска червеноглава муха/. Нападнати са цвекло, люцерна и зеленчуци.

Бръмбарът се появява в голяма плътност след година в която е имало силно нападение от скакалци. Той снася яйцата си в мехчетата с яйца на скакалците. Излюпените ларви унищожават яйцата на скакалците и така се явяват като полезни видове в борбата със скакалците. Имат способност да изпускат кръв, която съдържа отровното вещество кантаридин /Испанска муха/ като средство за защита от неприятели.